Anne Baba Okulu

Dünya Çocuk Hakları Bildirisi

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ

  1. Her çocuk bu bildiride belirtilen haklardan yararlanmalıdır. Hiç bir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz.
  2. Her çocuk korunacak ve özel bakım görecektir. Çocuğun iyi koşullar altında, zihnen, bedenen gelişmesi sağlanacaktır. Buna ilişkin düzenlemeler yasalarla güvence altına alınacaktır. Bu amaçla hazırlanacak yasalarda çocuk yararına olacak durumlar göz önünde tutulacaktır.
  3. Her çocuk doğduğu andan başlayarak isme ve yurttaşlığa hak kazanmalıdır.
  4. Çocuk, sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. Sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gereken her çaba gösterilmelidir.
  5. Sakat çocuklar için özel bakım ve eğitim uygulanmalıdır.
  6. Çocuktan sevgi esirgenmemelidir. Ailesi olmayan ve yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir.
  7. İlkokul eğitimi parasız ve zorunlu olarak çocuğa sağlanmalıdır. Çocuklar genel bilgilerini arttıracak, yeteneklerini geliştirecek toplumsal sorumluluklar yüklenecek biçimde eğitilmelidir. Çocuğun eğitiminden sorumlu kişiler eğitime, öğretime ayrı bir özen göstermelidir. Çocuk; bir tür eğitim olan oyun oynamak ve dinlenmek olanaklarına sahip olmalıdır. Yöneticiler çocuklara bunları sağlamalıdır.
  8. Sosyal yardım ve korunma konusunda çocuk ilk düşünülen olmalıdır.
  9. Çocuk her tür kötülük ve sömürüden korunmalıdır. Çocuk, her ne biçimde olursa olsun alım satım konusu olmamalıdır.

Çocuk ırk, din ve insanlar arasındaki ayrılık yaratan baskılardan titizlikle korunmalıdır.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları Günü Nedir

Dünya Çocuk Hakları Tarihçesi

Dünya Çocuk Hakları Türkiye Bildirisi

Çocuk Hakları Nelerdir?

Çocuk Hakları ve Medya

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri

 

3 Yorum

3 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.