CiciPedia

Dünya Çocuk Hakları Günü Hakkında Bilgi

Çocuk, uluslar arası bir konu olarak, dünyada ilk kez 1923’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde ele alındı. Sonucunda ise bazı ilkelerde bir araya gelerek Uluslararası Çocukları Koruma Birliği’ni kuruldu ve “Cenevre Bildirisi” adıyla Dünya’ya duyuruldu. Akabinde ülkelerin çoğunda çocuk esirgeme kurumları kuruldu.

1946 yılında tekrar bir araya gelinerek çocuk hakları ilkeleri genişletildi. Daha sonra konu, UNICEF’e devredildi.

Birleşmiş Milletler Örgütü Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 1954 yılında oybirliği ile Ekim ayının ilk pazartesi gününü “Dünya Çocuk Günü” olarak kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “Çocuk Hakları Bildirisi”ni 1959 yılında daha iyi bir yaşam, mutlu bir çocukluk dönemi için yayınladı.

Yine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’nden yola çıkılarak hazırlanan Türk Çocuk Hakları Bildirisi de 28 Haziran 1963 günü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Dünya Çocuk Günü

Evrensel olan Dünya Çocuk Günü’nde, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye olan ülkelerde çocukların bakımı ve korunması konuları ayrıca ele alınır, günün önemi üzerinde durulur. Bildirilerde belirlenen bazı haklar konusunda açıklamalar yapılır.

Çocuklar arasında ortak duygular oluşması, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekiştirilmesi amaçlanır.

Çocuk Hakları Bildirgesi

İlk olarak 1959’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yayınlanan Çocuk Hakları Bildirgesi, 1989 yılında benimsenmiş ve 1990 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bildirgede çocukların korunması amaçlanmıştır. Ayrıca taraf devletlerin kesinlikle sözleşme maddelerine uymaları gerektiği de hükme bağlanmıştır.

Türkiye’de Çocuk Hakları Bildirgesi

Türkiye bu sözleşmeyi ilk kabul eden ülkelerden biri olmuştur. Ardından çocuklara sağlık hizmeti sunma amacıyla çocuk hastaneleri kurulmuştur.

Çocukların yararlanabileceği çocuk kitaplıkları oluşturulmuş. kimsesiz çocukların da korunmaları, bakılmaları ve barınmaları için çocuk esirgeme kurumları ve yerleştirme yurtları açılmıştır.

Dünya Çocuk Hakları Günü Nedir

Dünya Çocuk Hakları Tarihçesi

Çocuk Hakları Nelerdir?

Çocuk Hakları ve Medya

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri

 

 

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.