Eğlenceli Bilgiler

Ege Bölgesi – Türkiye’nin Bölgeleri

Ege Bölgesi, Ege Denizi’ne en uzun kıyısı olan bölgemizdir.  Dağların kıyılara dik uzanmasından dolayı, kıyıları en girintili çıkıntılı bölgedir.

Ege Bölgesi’nin İklimi

Ege Bölgesi’nde dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle, denizin ılımanlaştırıcı etkisi bölgenin iç kesimlerine kadar ulaşır. Buna rağmen, bölgenin batısındaki Ege bölümü ile doğusundaki İç Batı Anadolu bölümü arasında iklim farklılıkları görülür.

Ege BölgesiEge Bölgesi Tarım Faaliyetleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nden sonra Türkiye’nin en küçük 3. bölgesi olan Ege Bölgesi’nde, ekonominin temelini tarım oluşturur. Bölgede çalışan nüfusun yarısı tarım sektöründedir. Türkiye’de yetiştirilen tütün, üzüm, pamuk ve zeytinin yarısına yakını, incir ve haşhaşın büyük bir bölümü Ege Bölgesi’ndendir. İhracatta da önemli bir yere sahip olan bu ürünler, Türkiye için büyük bir gelir kaynağıdır.

Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri

Ege Bölgesi’nin tamamında farklı iklim çeşitlerinin görülmesi, batısı ile iç kesimleri arasındaki yükselti ve yüzey şekillerindeki farklılık, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitliliği arttırmıştır. Bölgede, tarımdan hayvancılığa, madencilikten sanayiye, turizmden ticarete birçok ekonomik faaliyet gerçekleştirilir. Dağların denize dik uzanmasından dolayı, kıyı kesimler ile iç kesimler arasındaki ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgedeki ticaretin gelişmesinde bu durum önemli rol oynamıştır. Ege Bölgesi’nin Ege Denizi’ne kıyılarından dolayı, bölgede turizm de gelişmiştir.

Ege BölgesiBölgenin en gelişmiş ili olan İzmir, uluslararası ticareti sebebiyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İzmir Limanı, ihracat ve ithalatta kritik önem taşır. Her yıl düzenlenen Uluslararası izmir Fuarı’nın uluslararası ticaretin gelişmesinde ve sürdürülmesinde büyük bir katkısı vardır. Ülkemizde çıkarılan petrolün işlendiği rafinerilerden biri olan Aliağa Rafinerisi de İzmir’dedir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.