Çocuk Eğitimi

Eğitim Teknoloğu Kime Denir?

Eğitim olanaklarının hızla geliştiği günümüzde eğitimde teknoloji kullanımı da artmaktadır. Bu sebeple teknolojinin eğitime entegrasyonu konusu da önem kazanmaktadır. Bu amaçla eğitim teknoloğu, öğretim tasarım uzmanı, eğitim teknolojileri uzmanı, e-öğrenme uzmanı ve proje sorumlusudur.

Eğitim kavramı; eğitim, öğretim, eğitme ve öğretme kavramlarını içeren bir alandır. Eğitim, bireylerin öğrenmelerine sebep olan tüm etkinliklerdir. Öğretim, önceden belirlenmiş öğrenme kazanımlarına erişim ve yönlendirme amacı ile bilgi ve etkinliklerin oluşturulması ve iletilmesidir. Eğitme, acil gerekli olan özel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Eğitme ise bilgi aktarımıdır.

Eğitim Teknoloğu kısaca eğitim teknolojilerine hakim olan ve bu alanda çalışan uzmanlara denir. Eğitim teknoloğu öğrenmeyi sağlayacak araçların tasarlanmasından, geliştirilmesinden, uygulanmasından ve değerlendirmesinden sorumludur.

Bu bağlamda çeşitli eğitim yazılımı projelerinde “öğretim tasarımcısı” olarak  veya “proje sorumlusu” olarak çalışabilir.

Öğretmen ve tableti

Eğitim teknoloğu ne yapar?

E-öğrenme portalları tasarlar, geliştirir ve uygular.

Farklı konulardaki bilgiler ve eğitim içeriklerinden e-öğrenme içerikleri geliştirilmesi için senaryo ve story board çalışmalarını yürütür.

Senaryo gereği eğitimde yer alacak simülasyon, animasyon, oyun vb. konuların ne şekilde gerçekleştirileceğini tasarlar.

Geliştirilecek eğitimi destekleyici görsel/işitsel materyallerin ve öğretim yöntem, teknik ve stratejilerin seçimini ve/veya araştırmasını yapar.

Hazırlanan eğitim senaryosunu uygulayacak ekibi yöneterek senaryonun, proje programına uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlar.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir