Belirli Gün ve Haftalar

Enerji Tasarrufu Haftası

Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği, “n güç” anlamını taşıyor. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup, fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılıyor. İş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunuyor. Enerji, iş yapabilme gücünü ifade ediyor. Başlıca enerji kaynaklarının elektrik, güneş, su, kömür, doğalgaz, petrol ve petrol ürünleri olduğu biliniyor.

Enerjinin son derece önem kazandığı bir çağda yaşıyoruz. Sanayileşmek, kalkınmak, çağdaş koşullara göre yaşamak, büyük ölçüde enerjiye bağlıdır. Öte yandan dünya nüfusu hızlı artıyor. Rahat bir yaşama ortamı hazırlamak için, fabrika üstüne fabrika yapılıyor. Fabrikalarda çeşitli makineler üretiliyor. Yenilenen teknik araçlarla toplu konutlar, yeni iş yerleri kuruluyor. Taşıtların sayısı durmadan artıyor. Bütün bu gelişmeler tükenmez görünen enerji kaynaklarını günden güne eritiyor. Enerji, zor elde edilen, pahalı bir güç haline geliyor. Bugün dünya bir enerji darboğazı içinde. Ama bundan en çok gelişmekte olan ülkeler etkileniyor. Bu nedenle eldeki enerji ya da enerji kaynakları çok iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor.

Tüm dünyada değerlendirilen ”Enerji Tasarrufu Haftası’nın” kalkınmasını henüz tamamlamamış bizim gibi ülkeler için önemi daha da büyüktür. Öteki alanlarda uygulanan savurganlıklar gibi, enerji savurganlığının da ekonomimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri, kamuoyuna, özellikle de çocuklarımıza uzun uzun anlatmamız gerekiyor. Ulusça ilerlemenin ve kalkınmanın topluca katlanacağımız enerji tasarrufuyla olabileceğini öğretmeliyiz. Bilinçsiz enerji kullanımı, insanın geleceğini, ülke kalkınmasını olumsuz olarak etkiliyor. Bunun böyle olmaması için her yıl ocak ayının ikinci pazartesi Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor.

Bugünkü dünyamız tam anlamıyla “Enerji Dünyası”dır. Ev alet ve gereçleri, ulaşım araçları, ısınma ve aydınlatma cihazları gibi binlerce çeşit alet ve makine enerji ile çalışmaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi, enerjiye olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyacın artmasıyla da tüm ülkelerde enerji gereksinimi sorunu ortaya çıkmıştır.

Bilim ve teknolojinin yanı sıra, dünya nüfusunun sürekli olarak artması da enerji kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Artan nüfusa, daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla fabrikalar yapılmaktadır. Bu fabrikalardaki tüm araç ve makineler de elbette ki, enerji ile çalışmaktadır.

Günümüz dünyasında yaşanan tüm bu gelişmeler, bizlerin ‘bitmez’ dediği enerji kaynaklarını günden güne yok etmektedir.enerji-tasarrufu

Tüm dünyada değerlendirilen “Enerji Tasarrufu Haftası“nın, henüz kalkınması tamamlanmamış bizim gibi ülkeler için önemi daha da büyüktür. Enerji savurganlığının ülke ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri, kamuoyuna; özellikle de çocuklarımıza anlatmak bizler için bir görevdir. Unutulmamalıdır ki, bilinçsizce kullanılan enerji, tüm insanlığın geleceğini ve ülke kalkınmasını olumsuz etkilemektedir.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftası, dünyanın azalan kaynaklarını daha verimli kullanmamız gerektiğini hatırlatmak amacıyla Enerji Tasarrufu Haftası olarak belirlenmektedir.

Enerji Tasarrufu Haftası ile İlgili Şiirler

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir