Çocuk Haberleri

ERG Fikri Nasıl Doğdu?

ERG’nin temelleri, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde 2003 yılında atıldı. ERG’nin “herkes için kaliteli eğitim” hedefine yönelik yol haritası geniş katılımlı bir Danışma Toplantısı’nda, paydaşlarla birlikte çizildi.

Türkiye’de eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve çözüm seçenekleri geliştiren sınırlı sayıdaki girişimden biri olan ERG çalışmalarını beş yıldır aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yürütüyor:

* Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak
* Toplumun ve kurumlarının eğitimde devletle eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini olgunlaştırmak
* Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak
* Bu diyaloğun içerisinde eğitim politikaları üretmek
* Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar alıcıları etkilemek
* Eğitim reformlarını izlemek ve gözlemci olmak

ERG, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime ulaşmalarının Türkiye’nin en önemli hedefi olduğunu savunuyor. Kaliteli eğitimin, demokratik bir toplumun etkin yurttaşları olacak bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinin ve sürdürülebilir gelişmeyi ve yüksek rekabet gücüne ulaşmayı hedefleyen Türkiye’yi geleceğe taşımanın tek yolu olduğuna inanıyor.

eğitim reformu girişimiKatılımcı, saydam ve verilere dayalı politika oluşturma süreçlerinin ülkemiz için önemini vurgulayan ERG, birçok paydaşın eğitim politikası süreçlerine katılmasına aracı oldu ve Türkiye’de ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini harekete geçirdi. ERG’nin yürüttüğü araştırma, izleme ve savunu çalışmaları ile pilot uygulamalarda, bürokrasi, özel sektör, akademik alan, okullar ve sivil toplumdan temsilciler bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün gelişimine ortak oldular.

ERG eğitim politikalarına katkıda bulunurken akılcı ve yapıcı bir yaklaşımı benimsedi, iyi yönetişimin temel unsurları olan katılım, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerinin eğitim alanında gelişmesi için gayret etti. ERG, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda ülkemizin eğitime ilişkin sorunları gündeme geldiğinde uzmanlığına, önerilerine ve işbirliğine başvurulan bir kurum oldu.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.