Çocuk Kulübü

Evde Yapılabilecek Kağıttan Etkinlikler

Evde yapılabilecek kağıttan etkinlikler nelerdir? Özellikle okul öncesi eğitiminde kağıt etkinlikleri önemli bir yere sahiptir. Kağıt etkinlikleri çocuk gelişiminde kullanılabilir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında kâğıtla yapılan çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar çocukların seçim yapma ve karar verme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kuralları öğrenme ve benimseme, yardımlaşma ve paylaşmayı, grup çalışmalarına katılmayı öğrenirler. Aynı zamanda kendi işini planlamayı, uygulamayı, sonuçlandırmayı başarır, bağımsız bir kişilik geliştirirler.

Çeşitli kâğıtlar, yapılandırmamış malzeme olarak sunulduklarında yaratıcı düşünmeyi destekler. El-göz koordinasyonunu geliştirir. Görsel alanın gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar kâğıtlarla oynamaktan hoşlanırlar. Çeşitli boy, renk ve cinsteki kâğıtlar bu çalışma için kullanılabilir. Elişi kâğıdı, teksir kâğıdı, kalın paket kâğıtları, grapon, karton, renkli fon kartonları, eski gazete ve dergi sayfaları, tuvalet kâğıdı, kese kâğıtları, takvim ve afiş kâğıtlarının renkli yüzeyleri ve resim kâğıtları kullanılabilir.

Kağıt Etkinlikleri Sırasında Ortam Nasıl Hazırlanmalı?

Kağıtla yapılan çalışmalarda çocuklara yeterli süre tanımalı, araç gereçleri önceden hazırlamalıdır. Sadece kesmeyi öğrenmek bile küçük çocuklar için önemli bir uğraştır. Çocuklar keserek bir şeyler yapmaya başlamadan önce makası kullanmayı öğrenmelidirler. Önce biraz kağıt ve ucu küt bir makasla denemeler yaptırılmalıdır. Plastik makaslar iyi kesmediği için kullanışlı değildir. Çocukların güven içinde çalışmasına özen gösterilmelidir.

Ebeveyn makas kullanan çocukları engellemeden yakınlarında bulunmalı gerektiği zaman yardım etmelidir. Ebeveyn kağıt çalışmalarını planlarken yaratıcılığı ön plana çıkarabilmek için, değişik özellikteki kağıtların bir kısmını değişik şekillerde kesebilir. Çocukların kesmesi için farklı şekillerde kaplanmış kâğıtların üzerine çeşitli obje resimleri kesebilir. Yuvarlama ve yırtma yapabilmeleri için değişik özellikteki kâğıtları kullanabilir. Ebeveyn, çocukların çalışmalarının öncesinde ve çalışmaları sırasında kesinlikle örnek göstermemelidir. Ebeveynler, çocukların çalışmalarını büyüklerin ölçülerine göre değil, her çocuğun kendi ilgi, beceri ve gelişim düzeyine göre değerlendirmelidir.

Ayrıca çocuklara değişik boyutlarda çeşitli kâğıtlar sunmak gerekir. İnce, dar, uzun, geniş, şekilli (üçgen, kare, dikdörtgen, daire) olarak hazırlanan kâğıtlar bu etkinlik için ayrılan masa veya bölümlere yerleştirilebilirler. Çocuklar kullanımı güç maddeleri kullanma deneyimleri arttıkça değiştirecekler, farklı boyut ve cinste kâğıtlar kullanacaklardır. Kâğıtlarla birçok tekniğin kullanılabileceği çalışmalar yapılabilir.

Kağıt katlama (origami), yırtma, buruşturma, bükme ve kesme teknikleri kullanılarak şapkalar, kuklalar, maske, insan, hayvan ve nesne figürleri, süs eşyaları, özel günler için süsler, hediyeler, tebrik kartları, dramatizasyon çalışmaları için kostümler hazırlanabilir. Ayrıca kağıt çalışmalarında artık malzemeler de çeşitli amaçlar için ürünü zenginleştirmekte kullanılır. Kağıt işlerinde yırtma, kesme, katlama ve yuvarlama teknikleri kullanılmaktadır.

Kağıtla çalışma çocukların sevdikleri ve ilgilendikleri etkinliklerdendir. Önemli olan bu ilgiyi çocukların gelişimine katkıda bulunabilecekleri biçimde yönlendirmektir. Bunun için seçtiğimiz etkinlik çocukların seviyelerinin altında ya da üstünde olmamalıdır. Örn; makas tutmasını bilmeyen bir çocuktan bir şekli düzgün olarak kesmesi istenemez.

Nasıl Malzeme Kullanılmalı?

 • Kâğıt işlerinde kullanılacak araçlar, çocukların kolayca kullanabileceği büyüklükte olmalıdır.
 • Kağıt işlerinde kullanılan makasların ucu, küt ve iyi kesen makaslar olmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışmada kullanılacak kâğıtlar çabuk yırtılan ve kolay buruşan kâğıtlar olmamalı, iyi kalitedeki kâğıtlar kullanılmalıdır.
 • Kâğıt işlerinde çalışmanın türüne göre gazete kâğıdı, karton, fon kartonu, el işi kâğıdı, mecmua kâğıdı, yaldızlı kâğıt gibi kâğıtlar tercih edilebilir.

Evde Yapılabilecek Kağıttan Etkinlikler

Yırtma

Kağıdı istenilen şekle göre bir ucundan tutup makas kullanmadan elle parçalamaktır. Çocuklar gazete kâğıdı ya da dergi sayfalarına istedikleri resmi çizerler, sonra çizdikleri bu resmi kesmezler, yırtarak çıkarırlar.

Kesme

Kağıt işlerinde en çok uygulanan bir tekniktir. Bir kağıda çizilen herhangi bir şekil makas kullanılarak kesip çıkarılır. Kesme işlerinin en basiti bir kağıdı ikiye katlayıp değişik biçimde ufak delikler yapmak için kat yerinden kesmektir. Kağıt sonra bir daha katlanıp aynı işlem tekrarlanır. Bu dörtlü katlamanın sonunda güzel desenler elde edilir.

Katlama

Mukavva hariç her kağıda uygulanır. Yelpaze, kedi merdiveni yapmada kullanılır. Kağıda istenilen şekilde kesin hatlar kullanarak şekil vermektir.

Yuvarlama

İnce karton, fon kağıdı, dergi sayfaları, elişi kağıdı gibi kağıtlardan kesilmiş şeritleri bir ucundan tutup yuvarlayarak kullanma işlemine denir. Şerit halince ince bir kağıt, kaleme sararak yuvarlanabilir ya da makasın ucu veya buna benzer bir aletle kendimize doğru kuvvetli ve düzgün olarak çekip birden bırakınca da yuvarlanır. Bu ikinci tekniği altı yaş çocukları öğretmen yardımıyla uygulayabilirler.

Kağıt Çalışmaları

Kağıt Etkinliklerinin Çocuklara Faydaları

 • Bedensel koordinasyonunu ve beden gücünü geliştirir.
 • İnce (küçük) ve kalın (büyük) kas gelişimini destekler.
 • Kendi kendine yeterli olma becerilerini geliştirir.
 • Alanı ve nesneyi kullanma koordinasyonunu ve becerisini geliştirir.
 • Dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir.
 • Eş güdümlü ve sıralı hareket etme kontrolünü kazandırır.
 • Özellikleri itibariyle çocukların renk, şekil, boyut vb. kavram gelişimine etki eder.
 • Nesnelerin farklı özellikleriyle keşfedilmesine yardımcı olur.
 • Kullanma süreci sayesinde birçok beceri geliştirir.
 • Nesnelerin işlevlerini, nasıl kullandıklarını öğretir.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Matematiksel düşünme becerisini geliştirir.
 • Dikkat, algı, el-göz koordinasyonu, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerin gelişimini etkiler.
 • Merak uyandırır; merak da öğrenme için temel gereksinimdir.
 • Duyuların uyarılmasıyla algısal gelişimi destekler.
 • Neden-sonuç ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Nesneleri kullanırken ortaya çıkan sonuçları yorumlayabilme, değiştirebilme ve farklı yöntemleri denemeye açık olma kabiliyetini geliştirir.
 • Sorunların çözümünde kendi bulduğu yöntemleri uygulamaya fırsat tanır.
 • Keşfetme, araştırma ve özgür düşünme yeteneklerini geliştirir.
 • Dünyayı ve objeleri kendi algıladığı gibi ürünlerinde yansıtarak kendini tanır ve yeteneklerinin farkına varır.
 • Neyi, neden ve nasıl yaptığı konularını sorgulayarak zihinsel aktivitelerini harekete geçirir.

Evde yapılabilecek kağıttan etkinlikler ile çocuklara eğlenceli günler diliyoruz.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.