Çocuk Haberleri

Hafif Zihinsel Engelliler Akranlarıyla Birlikte Okuyacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik eğitim imkanlarının artırılması ve daha etkin hale getirilmesi için özel eğitim kurumları ve rehberlik hizmetlerine ilişkin yönetmelik taslağı hazırladı. Bakanlık, taslağı paydaşların görüşüne açtı. Görüşlerin alınmasının ardından yönetmelik yeniden gözden geçirilerek son hali verilecek.

Tüm öğrencilerin kaynaşması hedefleniyor

Taslakta, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarıyla birlikte kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarından daha etkin bir şekilde yararlanması amacıyla düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için ilkokul ve ortaokul kademelerinde artık özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı açılmamasına karar verildi. Böylece bu öğrenciler kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarından yararlandırılarak akranlarıyla birlikte eğitim görmesinin sağlanması amaçlanıyor. Taslağa göre, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin gittiği okullara veya sınıflara yeni öğrenci kaydı yapılmayacak. Halen kayıtlı öğrenciler ise mezun oluncaya kadar eğitimlerini bu okullarda veya sınıflarda sürdürecek.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden çeşitli nedenlerle okula hiç kayıt yaptırmamış olanların eğitim sistemine dahil edilmeleri ve eğitim imkanlarından yararlanmaları için tamamlama programı uygulamasına yer verildi. 10 yaşına girmiş ve 18 yaşını tamamlamamış, okula hiç kayıt yaptırmamış bireyler, eğitim uygulama ilkokullarına yerleştirme kararı verilenlerin, okullara devamının sağlanması amacıyla tamamlama programları düzenlenecek. Bu programın yürütülmesine ilişkin planlama okul yönetimince yapılacak. Programda, toplumsal uyum becerileri, hayat bilgisi, dil ve konuşma gelişimi, okuma yazma, matematik, beslenme eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, trafik ve ilk yardım zorunlu dersler arasında yer alacak. Bu derslerin öğretim programları temel alınarak ‘Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)’ hazırlanacak. Program günlük 6 ders saati olmak üzere 12 haftada tamamlanacak. Programı bitiren öğrenciler ilkokulu tamamlamış sayılacak ve ortaokula kaydedilecek. Programın uygulanacağı sınıf mevcutları en fazla; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, otistik öğrenciler için 6 öğrenciden oluşacak.

Refakatçi ücretsiz taşınacak

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velinin kendisinin ya da veli tarafından sağlanacak bir kişinin öğrenciye destek olması amacıyla okulda veya sınıfta bulunabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Okul veya kurum müdürlüklerince refakat edilmesine karar verilen bireyin, velisi veya vasisi ya da yazılı olarak yetkilendirdiği kişi ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandırılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin velisi veya vasisinin eylül ayında yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda, her tür ve kademede birer defa olmak üzere sınıf yükseltme yapılabilinecek. Ayrıca bu öğrenciler için BİLSEM modelinin ortaokul ve lise düzeyinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına yönelik de düzenlemeler yapıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) sunulan hizmetlere erişimin ve hizmetlerin niteliğinin arttırılması, bu hizmetlerin daha sistematik şekilde sunulması,  insan kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla RAM’lar yeniden yapılandırılarak yeni birimler oluşturulması öngörüldü. Bu kapsamda RAM’lar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi,  özel eğitim hizmetleri birimi, eğitim programları ve materyalleri birimi, araştırma, izleme ve değerlendirme biriminden oluşacak.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir