Hamilelik

Hafta Hafta Gebelik

Gebelik süresi hesaplaması hafta hafta ve trimesterlere göre yapılmaktadır. Gebelik 9 ay 10 günlük (40 hafta) bir süreçtir.

Hafta Hafta Gebelik

 

Gebelik hesaplaması son adet tarihinin ilk gününden hesaplanır. Gebelik planlanıyorsa son adet tarihinin ilk günü not edilmelidir.

Gebelik haftası hesaplama, yumurtlamanın (adeti döneminin) 14. gününde olduğu varsayılır. Bazı kadınlarda yumurtlama daha erken, bazılarında daha geç olabilir. Yumurtlama tahminine göre gebelik takibi ve gebelik haftası hesaplaması yapılır. Son adet tarihi ile ultrason sonuçlarının uyumu doğum tarihi hesaplamaya olanak sağlar.

Gebeliğin ilk 10 haftasına embriyonal dönem denir. 10 haftadan doğuma kadar olan döneme fetal dönem adı verilir. Embriyonal dönemde bebeğin organlarının oluşumu tamamlanır. Fetal dönemde ise bu organlar gelişir ve olgunlaşır.

Yani gebelik 3 aylık dönemler (trimester) halinde bölümlenir. İlk üç aylık dönemde (ilk trimester) bebeğin organ gelişimi tamamlanır. İkinci üç aylık dönemde (ikinci trimester) bebeğin gelişimi sürer. Üçüncü üç aylık dönemde (üçüncü trimester) doğuma hazırlık başlar.

Anne karnında bebeğin gelişimi hafta hafta tamamlanır. Bebeğin organları ve bu organların fonksiyonları gelişir. Anne karnında gelişimin tamamlanmış olması bebeğin sağlığını doğrudan etkiler. Gelişimini tam olarak tamamlayamayan bebekler için yoğun bakım ünitesi gerekebilir. 24 haftadan önce doğan bebeklerin gelişimini tamamlama ihtimali çok düşüktür.

Bu sebeple hafta hafta gebelik takibi çok önemlidir. Gebelik boyunca bebeğin anne karnında geçirdiği dönem hafta hafta takip edilmelidir.

Gebeliğin 1. haftasından doğuma kadar geçen sürede bebeğin gelişimini hafta hafta ele alacağız. Dosyamızda; hafta hafta gebelik takibi, bebeğin gelişim, boyu ve kilosu, ultrason bilgileri, annede meydana gelen değişiklikler, annenin beslenme düzeni, gebelik döneminde oluşabilecek şikayetler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.