Çocuk Haberleri

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Oyun Hakkının İzlenmesi İçin Kılavuz Hazırladı

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Etkiniz Avrupa Birliği desteği ile “Yerelde çocuğun oyun hakkının izlenmesi için gösterge seti ve kılavuzu” hazırladı.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı tarafından, Etkiniz Avrupa Birliği Programı destekleri ile hayata geçirilen “Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşım Çerçevesinde İzlenilmesi” projesi kapsamında oyun hakkının yerelde izlenilmesini kolaylaştırmak amacıyla gösterge seti ve kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuzun çocuk çalışmaları alanına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Kılavuz, oyun hakkı ve temel insan hakları yükümlülükleri ile ilgili kısa bilgileri sağladıktan sonra BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 17. Genel Yorumunda anılan yükümlülükleri, çocuk haklarının göstergeler ile izlenmesi kapsamında inceliyor. Bu bölümün, gösterge setinin kullanımını kolaylaştırması ve raporlama için çerçeve oluşturulmasına katkı sağlaması ön görülüyor.

Kılavuzdaki gösterge seti, yapısal, süreç ve sonuç göstergelerinden oluşturulup, kullanıcının ekleme ve çıkarmalarına açık olacak şekilde düşünülmüş.

Oyun Hakkının Yerelde İzlenilmesi İçin Gösterge Seti ve Kılavuzu

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı’ndan Genel Koordinatör Özlem Akın kılavuzun önsözünde şu bilgileri veriyor:

“İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, 2018 yılında yerelde çocuk haklarına dayalı hak temelli savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek üzere insan hakları aktivistlerin ve çocuk çalışmaları alanında faaliyet gösteren kurumların katılımıyla kurulmuştur. Çocuk haklarının bir insan hakkı olduğu ve hiçbir çocuğun geride bırakılmaması ilkesi ile hareket eden İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, çocuk haklarına dair bütüncül politika oluşturma sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Etkiniz Avrupa Birliği Programı tarafından desteklenen “Oyun Alanlarının Çocuk Dostu Yaklaşımı Çerçevesinde İzlenmesi” çalışması ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde tanınan “çocuğun dinlenme, kendine ait zamanı değerlendirme, oyun, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı” nın mevcut durumlarını analiz etmek amacıyla izleme göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları içerisinde eksikliğini hissettiğimiz “çocuğun oyun hakkı” nın izlenmesine ilişkin gösterge setlerinin oluşturulması ve ilgili alan bağlamında izleme çalışmalarının gerçekleştirilebilir olması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre her çocuğun kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılma, söz söyleme ve sözleşmenin 31.maddesi gereğince de çocukların, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı bulunmaktadır.

Hazırlanan gösterge setinin çocuğun oyun hakkının BM sözleşmesine göre geliştirilmesine, oyun alanlarının çocukların görüş ve önerileri ile çocukların yararına göre düzenlenmesine katkıda bulunmasına ve alan çalışanlarının çocuk hakları için izleme ve savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ifade edilebilir.

Son olarak çalışmamızın uygulama sürecinde desteklerini esirgemeyen Etkiniz Avrupa Birliği Programına ve program uzmanlarına, uzmanlık desteğini sunan Işıl Erdemli ve Ezgi Koman’a ve son olarak İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı gönüllüleri ile paydaşlarına katkıları için teşekkürü bir borç biliriz.”

Kılavuz için tıklayın.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir