Benim Adım Beethoven, tam dokuz tane senfoni, yaylı çalgılar için on altı kuartet, otuz ikiden fazla piyano sonatı, bir opera ve başka türlerde birçok eser yazan ancak hayatının yarısını sağır olarak geçiren, Beethoven’ın hayatını konu alıyor.