Eğitim Psikolojisi kitabı, öğretmenlerin sınıf içerisinde gerçekleştirdikleri aktivitelerde, öğrencilerini daha iyi tanıyabilmeleri, gelişim özelliklerini gözlemleyebilmelerini ve farkındalıklarını artırabilmelerinin yanı sıra; düşünme stillerini fark etme, problem çözme, ilişkileri düzene koyma ve öğretme boyutlarını anlamlandırabilmeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Kitap üç ana kısımdan oluşmaktadır: (1) Öğrenciler, (2) Öğrenme – Motivasyon ve (3) Öğretim

Teori ve araştırmaların yer aldığı Eğitim Psikolojisi kitapları, öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmelerini ve öğrencilerin farklı özelliklerini fark edebilmelerini hedefliyor.