Kitapta teorik, ampirik, estetik ve kültürler arası araştırmalar yer alıyor. Kitap 0-3 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara okunabilecek ve gösterilebilecek bir kaynak olmayı hedefliyor. Erken Okuryazarlık adlı kitapta okuma alışkanlığının kazanımında ailenin yapabileceklerine dair öneriler bulunuyor.

Bir çocuğa ne zaman kitap okunmaya başlanabilir? Üç yaşın altındaki çocuklar kendilerine okunan kitapları yorumlayabilirler mi? Kendileri anlatı üretebilirler mi? Kitaplardaki görseller çocuğun algısal gelişimine nasıl etki eder? Resimli kitaplar ile modern sanatlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Görsel okuryazarlık nasıl edinilir, faydası nedir? Çocuklar edebiyatı oyunla keşfedebilir mi? Kitap okuma seanslarında çocuk ve ebeveyn arasındaki iletişimin öğrenmeye etkisi nedir? Kitap, tüm bu soruları cevaplamayı amaçlıyor.

Kitapta, her evin bir okula dönüştürülmesi, kitabın bir oyuncak gibi yaygın olarak evde bulundurulması, her evde bir aile kitaplığının kurulması, çocuklara da kendi kitaplıklarını oluşturmak için imkân tanınması ve okumanın ödüllendirilmesi sunulan öneriler arasında yer alıyor.