İki sevimli cüce cin Gezgin ile Kartanesi, Noel Baba’nın kızağına, hediyelerin arasına saklanarak beklerler. İki kafadar kızaktan yeryüzüne düşünce,  kendilerini şaşırtıcı karşılaşmalarla dolu bir maceranın içinde buluverirler. İkili, bir ağacın kovuğuna sığınırlar. Kışı orada geçirme kararı alırlar.

Günlerden bir gün, beklenmedik bir misafirin çıkagelir. Gezgin ile Kartanesi,  “Tak Tak Tak” sesleriyle uykudan kalkarlar. Gezgin ile Kartanesi’ni yeryüzünde neler bekliyor? Sorunun yanıtı kitapta.