İnsan arabayı icat ettiğinde, akciğerleri ve şehirleri boğan hava kirliliğine de beraberinde getirdi. İnsanlar Nükleer enerjiyi keşfettiğinde, yüz milyonlarca insan için elektrik üretebildi, ama binlerce canlının zarar gördüğü felaketlere de sebep oldu. İnsanın teknik gücü çok arttı. Ancak insan, tarihinde olmadığı kadar fazla, gökyüzünden ve yeryüzünden, denizlerden, nehirlerden, havadan, hayvanlardan, ağaçlardan, çiçeklerden de sorumlu olmaya başladı.

Çocukları erken yaşta felsefeyle tanıştırmayı amaçlayan “Makineler ve İnsanlar” insan-doğa-teknoloji arasındaki etkileşimi tartışmaya sunuyor. Makinelerin insan yaşamındaki etkisini yargıya varmadan, örnekler ve sorular eşliğinde irdeleyen kitap, çift yönlü bir bakış açısı oluşturmayı hedefliyor.

Bir yandan makinelerin yaşamımızdaki önemini ve insanı özgürleştirdiğini açıklayan kitap  diğer yandan ise makinelerin doğayı da tahrip edebileceğini de anlatıyor. Minik filozofların çoklu düşünemebilmelerini amaçlayan kitap, her yaştan okuru, sorular sormaya ve düşünmeye davet ediyor.