CiciPedia

Maddenin Tanecikli Yapısı

Çevremizde bulunan maddeleri sanki bütünlermiş gibi algılarız. Oysa, maddeler taneciklerden oluşmuştur ve bu tanecikler arasında da boşluklar bulunur. Bazı maddelerin tanecikleri birbirine yakın, bazı maddelerinki ise uzaktır.

Maddeleri hallerine göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırabiliriz.Maddenin Tanecikli Yapısı

Katı Haldeki Maddelerin Özellikleri:

 • Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
 • Katı maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluklar yok denebilecek kadar azdır.
 • Katı maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
 • Katı maddelerin belirli bir kütlesi ve hacmi vardır.
 • Tanecikler arasında neredeyse hiç boşluk bulunmadığı için katı maddeler sıkıştırılamaz.
 • Katı haldeki maddelerin taneciklerin arasında boşluk olmadığı için birbirleri arasına giremez, sadece bulundukları yerde titreşim hareketi yaparlar.

Sıvı Haldeki Maddelerin Özellikleri:

 • Sıvı maddeler, katı maddelere göre daha düzensizdir.
 • Sıvı maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar katılara oranla daha fazladır. Bundan dolayı, hem titreşim, hem de taneciklerin birbirinin üzerinden kaydığı öteleme hareketi yaparlar.
 • Sıvı maddelerin taneciklerin arasındaki çekim kuvveti, katılardakine oranla daha azdır.
 • Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur ve bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Sıvı maddelerin belirli bir hacmi vardır.
 • Sıvı maddeler akışkandır.

Gaz Haldeki Maddelerin Özellikleri:

 • Maddenin gaz hali, en düzensiz halidir.
 • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. Bu nedenle tanecikler birbirinden bağımsız hareket ederler.
 • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
 • Gazların belirli bir şekli yoktur ve bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukların kabın hacmini alırlar.
 • Gazlar uçucudur.
 • Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.
 • Gazlar da sıvılar gibi akışkandır. Gaz tanecikleri hem titreşim, hem de birbiri arasına girip çıkarak öteleme hareketi yaparlar.

Bazı maddelerin tanecikleri birbirine daha yakın, bazılarınınki ise daha uzaktır. Maddelerin sıkıştırılabilmesi tanecikli yapıda olmasıyla ve tanecikler arasındaki boşluklarla ilgilidir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir