Üç yüzyıl boyunca Haliç kıyılarını süsleyen ve günümüzde Aynalıkavak Kasrı adıyla tanınan yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Aynalıkavak Sarayı ya da Tersane Sarayı olarak bilinen yapılar grubundan günümüze ulaşabilen tek örnektir.

Tarihsel kaynaklardan, yörenin Bizans İmparatorluğu döneminde de imparatorlara ait bir dinlenme yeri olduğu anlaşılmaktadır. Haliç kıyılarından Okmeydanı ve Kasımpaşa sırtlarına doğru gelişen bu büyük bağ ve koruya, İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlı padişahlar da ilgi göstermiş ve Osmanlı imparatorluk tersanesinin Kasımpaşa’da kurulup gelişmeye başlamasıyla birlikte yöreye Tersane Hasbahçesi adı verilmiştir.

Yapılaşma tarihi, Sultan I. Ahmed dönemine (1603-1617) dek inen ve tarihsel süreç içinde çeşitli padişahların yaptırdığı kasırlarla gelişen ve Tersane Sarayı olarak anılan bu yapılar topluluğu, 17. yüzyıldan başlayarak Aynalıkavak Sarayı olarak da adlandırılmıştır. Saray bütünü içinde yer alan ve Sultan III. Ahmed döneminde (1703-1730) yaptırıldığı sanılan Aynalıkavak Kasrı, Sultan III. Selim döneminde (1789-1807) yeniden düzenlenmiş ve bugünkü görünümünü kazanmıştır. Yapı, Divanhane’si, Beste Odası ve Yesari’nin Talik hattıyla bu mekanların duvarlarını süsleyen Şeyh Galib ve Enderuni Fazıl’a ait kasideleriyle, 18. yüzyıl mimarlık tarihinin önemli örnekleri arasında yer almaktadır.

Çalışma Saatleri:
Aynalı Kavak Kasrı, Milli Saraylara bağlı bir birimdir. Kasır, Pazartesi ve Perşembe günleri ziyarete kapalıdır. Diğer günler ise 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Adres
İstanbul, Camiikebir, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Telefon
0 (212) 256 97 50