Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, İstanbul’da Çemberlitaş’ta tarihi bir binada yer almaktadır. Müze, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü basın müzesi olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, 1988 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde basın teknolojinin geçirdiği değişiklikleri göstermek üzere; taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar sergilenmektedir.

Müzenin, “basın tarihinden örnekler” bölümünde İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Osmanlı Devleti’ndeki ilk matbaanın birebir maketi ve bu matbaada basılmış bazı örnekler, 1828 tarihli “Vekayi-i Mısriye” gazetesi ile, Türk gazetecilik tarihinin gelişimini anlatan belge ve gazeteler yer almaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nin “dizgi ve baskı makineleri” bölümünde ise 19. yüzyıldan kalma ve kullanılabilir durumda bir cilt presi ile bir kabartma makinesi bulunmaktadır. Ayrıca radiofoto ve telefoto cihazlarının ilk örnekleri ve teleks cihazları, 1970’li yıllarda kullanılmaya başlayan dizgi makinesi örneği, tipo baskı için kullanılan aletler, klişe yapmakta kullanılan araç gereçler de bu bölümde sergilenmektedir.

Müzede, “anı eşyaları bölümü”ne gelindiğinde ise Türk basın hayatında iz bırakmış kimi gazetecilerin anı eşyalarına rastlanmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi bünyesinde ayrıca güncel sergi salonları, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, el sanatları sergi salonları yer almaktadır.

Çalışma Saatleri:
Müze hafta içi her gün 14:00-16:30 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Müzeyi grup olarak ziyaret etmek için ise öncelikle Basın Müzesi Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

Adres
Divanyolu Cad. No: 76 Çemberlitaş Fatih / İstanbul

Telefon
0 (212) 513 84 58

Web Sitesi