Belgrad Ormanı, Çatalca Yarımadası’nın en doğu ucunda, İstanbul, Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Belgrad Ormanı, doğal oluşumlu ağaçlık bölgedir. Doğusunda İstanbul Boğazı, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırları olarak bulunmaktadır. Belgrad Ormanı, Bizan ve Osmanlı döneminde İstanbul’a içmesuyu sağlayan en önemli kaynakken; günümüzde kente sağladığı su kentin gereksiniminin çok altında olduğu için daha çok rekreasone bir işev görmektedir.

Orman adını, Kanuni Sultan Süleyman’ın Sırbistan seferi dönüşü beraberinde getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden almıştır. Köy sakinlerinin su kaynaklarını kirlettiği anlaşılınca padişah buyruğuyla köy taşınmış; bu tarihten sonra ormanın ve barındırdığı su kaynaklarının korunması için ilk kez resmî önlemler alınmaya başlanmıştır.

Belgrad Ormanı, denizden yüksekliği fazla olmamasına karşın yoğun yağış alan bir bölgedir. Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliğine sahip olan Belgrad Ormanı, bu niteliği sayesinde farklı bitki türlerinin aynı alanda içiçe büyümesine olanak tanımaktadır. Ormanın bitki varlığı genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan meydana gelmektedir. Sapsız meşe bitki türüne ormanda sıklıkla rastlanmaktadır.

Belgrad Ormanı, İstanbul ve çevresinde canlı varlığı açısından da önemli bir bölge konumundadır. Ormdan çok sayıda, kuş, sürüngen ve memeli yaşamaktadır. Su varlığı bakımından da oldukça zengin bir coğrafyası olan Belgrad Ormanı bünyesinde irili ufaklı pek çok sayıda akarsuyu bulundurmaktadır. Bu akarsulardan bazılarının önüne Osmanlı döneminde bentler yapılmıştır. Orman sınırları içinde farklı noktalara dağılmış toplam 6 adet tarihî bent yer almaktadır.

Günümüzde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün idari sınırları içinde kalan Belgrad Ormanı, 1956 yılında bir mesire ve piknik alanı olarak düzenlenerek halka açılmıştır ve ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Belgrad Ormanı’nda hem çocuklar hem de yetişkinler doğa ile iç içe keyifli anlar yaşamaktadırlar.

Adres
Bahçeköy, Sarıyer/İstanbul

Telefon
0 (212) 226 13 14