5441 /1310 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluş Kanunun 1. Maddesine göre Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulan, tercihen rejisör niteliğindeki bir müdür yönetiminde kendi kadrosundaki sanatkar ve uzman memurlar ile faaliyette bulunan taşra teşkilatı olarak 29 Ekim 1988 yılında kurulmuştur.

5441/1310 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluşu Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,6245 sayılı Harcırah Kanunları ve Devlet Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönergesi ve yürürlükteki mevzuatlar.

Tiyatronun doğduğu topraklarda seyreden, dinleyen, okuyan, anlayan, duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunan, dünyanın önder tiyatro merkezi olmak. Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 29 Ekim 1988 yılında Ayyar Hamza adlı oyun ile perdelerini açmıştır ve günümüze kadar 105 değişik oyunla seyircilerini selamlamıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde bugüne kadar 116 sanatçı, 50 teknik personel ve 42 idari personel çalışmıştır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 1997 yılı itibarı ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine başlamış ve toplamda 234 değişik ilde ve sahnede oyunlarını seyircileri ile buluşturmuştur.

Adres
Aziz Mahmutoğulları Cad.

Telefon