Maria Rita Epik Müzik Okulu, 29 Eylül 1990’da Maria Rita Epik tarafından İzmir’de kurulmuştur. Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda, bebeklerden  yetişkinlere kadar uzanan bir yelpazede amatör veya profesyonel hedefleri olan herkese müzik eğitimi  verilmektedir.

Kodaly Müzik Eğitimi

Maria Rita Epik’in 1997 yılından itibaren sürdürdüğü araştırmaları ve İngiltere’de Kodaly Akademisi’nde gördüğü eğitiminin ardından,  1998 – 1999 öğretim yılında Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda Kodaly’nin yaklaşımıyla müzik eğitimine başlanmıştır. Marıa Rıta Epik Müzik Okulu’nda çocuklara yönelik olarak bütün dünyada yaygın olarak kabul gören ve Macaristan’da ve İngiltere’de ulusal müfredata alınmış bir eğitim yöntemi  olan Kodaly Müzik Eğitimi verilmektedir.

Kodaly Müzik Eğitimi, 0 (sıfır) yaşından ilköğretim sonuna kadar çocuklarla çalışılabilen ve onlara müziğin temel kurallarını şarkılar ve oyunlarla öğreten bir müzik eğitim sistemidir. Kodaly Müzik eğitimi sisteminde yer alan şarkılar ve oyunlar  özel olarak hazırlanmaktadır.  Her birinin ise farklı bir amacı vardır. Amaca ulaşırken çocuğun eğlenmesi  önem taşımaktadır.

Çocuklar bu yaklaşım ile  öncelikle şarkı ve oyunlarla, farkında olmaksızın müzik kavramları ile tanışıp, bu kavramları içselleştirmektedirler. Kodaly’nin bu  yaklaşımı çocuklara müzik eğitimini yaşamlarının doğal bir parçası halinde sunarak, müzikle aralarında daha kalıcı ve sıcak bir bağ oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kodaly Müzik Eğitimi’nde hayati önem taşıyan nabız, ritim, ses yüksekliği gibi temel unsurlar, ses gürlüğü ve hız ile ilgili terimler çocuklara, bilinç altında yer edecek biçimde öğretilmektedir. Çocuklar grup halinde söylenen şarkıların yanı sıra, tek başlarına şarkı söylemeleri konusunda uygun oyunlarla cesaretlendirilmektedir.

Müzik eğitimden şarkıların nasıl bir nitelik taşıdığı hakkında çocuklarla konuşulmaktadır. Müziğin temel unsurlarını öğretmek amacı taşıyan oyunlarda çocuğun eğlenmesi, dikkatini canlı tutması ve konsantrasyon süresini uzatabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kodaly Müzik Eğitimi ile ileride bir çalgının eğitimine başlandığında çocuk, temel bilgileri ve hatta müziği içte duymak, ritmik koordinasyon gibi daha ileri düzeyde vasıfları edinmiş olarak çalgının teknik özellikleri üzerinde yoğunlaşabilmektedir.

Kodaly Müzik Eğitimi’nde dersler format olarak, haftada yarım saat ve aynı yaş grubu çocuklardan oluşan sınıflar halinde yapılmaktadır.  Eğitim programı dahilinde anne ya da babanın mutlaka öğrenciyle birlikte derse katılmasının gerekmektedir. Bunun amacı ise,  hem evde şarkıları ve oyunları tekrarlarken öğrenciye yol gösterici olunabilmesi, hem de müziğin ailece paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Maria Rita Epik Müzik Okulu ABRSM Sınavı

Dünyada 100’den fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunanİngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal Schools of Music) sınavı Türkiye’de Maria Rita Epik Müzik Okulu’nda gerçekleşir.

Dünyadaki en büyük müzik sınav sistemi olan ABRSM kurulu sınavına her yıl yarım milyonun üzerinde öğrenci katılmaktadır. Sınav dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. ABRSM sınavı, 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açık olarak gerçekleşmektedir.

ABRSM sınavı üç ayrı kategoride gerçekleşmektedir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış “Hazırlık Sınavı” ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış “İcra Değerlendirmesi Sınavı”dır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan aşamalı sınavlardır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı diploma sınavını içeren “Diploma Sınavları”dır.

Adaylar sınavlara belirli bir sıralama ile girmek zorunda değillerdir. Fakat 6, 7 veya 8. aşama Uygulamalı Sınavları’na girebilmek için, “Teori” ya da “Uygulamalı Müzisyenlik” (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı vardır. Teori sınavları ise yılda iki kez Mart ve Kasım aylarında yapılmaktadır.Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir.

Diploma Sınavları, sırasıyla; DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı Sınav’dan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön-şartıdır. Lisans Diploması ülkemizde de Y.Ö.K. tarafından ön-lisansa denk kabul edilmektedir.

Uygulamalı Sınavlar, Ocak, Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. İngiltere’den gelen bir sınayıcı kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları gerçekleştirmektedir.

 

Adres
Cumhuriyet Bulvarı, No: 111/4 Pasaport 35210 İzmir / Türkiye

Telefon
(0232) 445 38 78

Web Sitesi