Müziğin Bebek Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Müzik, bebeklerin duygusal, zekâ, sosyal ve psikomotor gelişimleri üzerinde etkilidir.