Çocuk Bilim

Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

Omurgalı ve omurgasız hayvanlar hangileridir? Hayvanların yapıları, mikroskobik canlılar, mantarlar ve bitkilere göre daha gelişmiştir. Aktif hareket edebilirler.

Kendi besinlerini üretemedikleri için diğer canlıları yiyerek beslenirler. Hayvanlar besin kaynaklarına göre etçil, otçul ya da her ikisi birden olabilir.

  • Sadece bitkisel besinler ile beslenen hayvanlara ‘otçul’,
  • Sadece hayvansal besinler ile beslenen hayvanlara ‘etçil’,
  • Hem bitkisel, hem de hayvansal besinlerle beslenen hayvanlara ise ‘etçil-otçul’ hayvanlar denir.

Hayvanlar, iskeletlerinin olup olmamasına göre gruplandırılırlar. Vücutlarında kemik ve kıkırdaktan oluşan bir iskelet buunan hayvanlar ‘omurgalı hayvanlar’, bulunmayanlar ise ‘omurgasız hayvanlar’ olarak gruplandırılır.

Omurgasız Hayvanlar:

Omurgasız hayvanların vücutlarında bir iskelet bulunmaz. Omurgaları da yoktur. Omurgalı hayvanlara oranla çok basit canlılardır. Karada ve suda yaşayan birçok omurgasız hayvan vardır. Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler olarak gruplandırılır.omurgali-ve-omurgasiz-hayvanlar

Omurgalı Hayvanlar:

Omurgalı hayvanlar en gelişmiş canlılardır. Omurga, iskelette sırt ortasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir yapıdır. Omurgalı hayvanlar basitten karmaşığa doğru beş gruba ayrılır; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler.baliklar

Balıklar:

Genellikle tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Solunumu solungaç yardımı ile yapar ve yüzgeçlerinin yardımıyla hareket ederler. Vücutları koruyucu pullarla kaplıdır. Genellikle yumurtlayarak çoğalırlar.


kurbagalar

Kurbağalar:

Hayatlarının bir bölümünü suda, bir bölümünü ise karada geçirirler. Arka ayakları uzun ve perdeli, derileri ise nemli ve kaygandır. Akciğer ve solungaçları yardımıyla deri solunumu yaparlar. Hem etle, hem de otla beslenirler. Kurbağalar yumurtlayarak çoğalırlar. Zararsız kurbağaların yanı sıra, zehirli kurbağalar da bulunur.


sürüngenlerSürüngenler:

Sürüngenlerin çoğu karada yaşar ama suda yaşayan türleri de vardır. Gövdeleri genellikle uzundur ve sürünerek hareket ederler. Vücutları pul veya kemik tabakayla kaplıdır. Tüm sürüngenler akciğer solunumu yapar. Sürüngenler arasında; yılan, kertenkele, kaplumbağa ve timsah sayılabilir. Genellikle yumurtlayarak çoğalırlar.


kuslarKuşlar:

Vücutları tüylerle ve teleklerle kaplıdır. Vücut sıcaklıklarını tüyler sayesinde korurlar. Kuşların gaga ve ayak yapıları beslenme şekillerine ve yaşadıkları yerlere göre farklılık gösterir. Bazı kuşlar kanatları olmasına rağmen sınırlı şekilde uçarlar. Bu kuşlar arasında; penguin, tavuk, hindi ve devekuşu sayılabilir. Yumurtlayarak çoğalırlar.


memeliler

Memeliler:

Memelilerin vücutları kıllarla kaplıdır. Doğurarak çoğalırlar, yavrularını süt ile besler ve yavrularına bakarlar. Suda yaşayan memeliler de dahil olmak üzere tüm memeliler akciğer solunumu yaparlar. Memeliler, omurgalı hayvanların en gelişmişidir. Yarasa, ornitorenk, balina ve yunus memeli canlılar arasındadır.

12 Yorum

12 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.