Foto Galeri

Orman Haftası Fotoğrafları

Orman Haftası fotoğrafları ormanlarının öneminin çocuklara anlatılabilmesi için iyi birer araç olabilir. İşte ormanlar haftası ile ilgili afişler, çizimler ve fotoğraflar.

Orman Haftası fotoğrafları konusuna geçmeden önce ormanlar hakkında bilgilere göz atalım.

Bitki zenginliğine sahip, milyonlarca hayvanın yuvası ve sık ağaçların oluşturduğu topluluklara “orman” denir. Ormanlar, ülkelerin doğal zenginlikleri arasında yer almaktadır ve ormanlara sahip çıkmak gereklidir.

Ormanlar sadece görüntüsü ile değil sağladığı faydalar ile insanoğlunun sahip olduğu en büyük hazinelerden biridir. Bitki zenginliğine sahip, milyonlarca hayvanın yuvası ve sık ağaçların oluşturduğu topluluklara “orman” denir. Ormanlar, dünyadaki en büyük zenginlik kaynağıdır. Çünkü diğer canlıların yaşamlarının devam etmesi için ormanların varlığı şarttır.

Her yıl, 21 – 26 Mart tarihleri arasında, “Orman Haftası” kutlanmaktadır. Orman Haftası süresi boyunca, ormanların öneminin anlaşılması için bu konuda bilgiler aktarılmaktadır. Bu hafta boyunca, ormanların korunmasının önemi anlatılır. Okullarda ve yurt genelinde fidan dikilir. Ormanlarına sahip çıkmayan ülkeler, çölleşmeye mahkûmdur ve sahip oldukları en büyük doğal zenginliğini de kaybetmiş olurlar.

Yeşil bir çevre için ormanları gözetmeli ve korumalıyız. Bunun için:

 • Piknik yaptığımızda çöpleri toplamalıyız.
 • Orman yangınlarına karşı önlemler almalıyız.
 • Kağıtları tasarruflu kullanmalıyız. Mesela, bir kağıdı çift taraflı kullanabiliriz.
 • Ormanda ve ormanların yakın yerlerinde ateş yakmamalıyız ve yakanları uyarmalıyız.
 • Fidan dikimine hız vermeliyiz. Dikilen fidanların bakımını yapmalıyız.

Ormanlar Hakkında Bilgi

 • Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.
 • Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.
 • Tüm Avrupa’da 12 bin tür bitki var. Türkiye’de ise 9000.
 • Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır.
 • Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.
 • Dünya, dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.
 • Bir yıl içinde, kullandığımız kağıt-kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.
 • Bir Avrupalı yılda ortalama olarak 300 kg. kağıt ve kağıt ürünleri tüketmektedir.
 • Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa, Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.
 • Şampuan şişesinin, doğada 450 ila 650 yıl arasında yok olduğunu,
 • Su borusunun 1000 yılda yok olduğunu,
 • Teneke kutu kolanın ise 100 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz?

Ormanların Faydaları

Ormanlar, yağmur bulutlarını çektikleri için “yağmurun yuvaları” olarak da adlandırılabilirler. İhtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağı ormanlardır.

Defter ve kitap kâğıdından, okullardaki tahta, sıra, kapı, masa ve sandalyelere kadar birçok şey ağaçtan yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak ve mineral nitelikli çakıl, kum gibi hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

Ormanlar, insanoğluna birçok yarar sağlamaktadır. Mesela, mahlep, meyankökü, kekik, ıhlamur çiçeği, adaçayı, reçine, sığla yağı, defneyaprağı, mantar, çamfıstığı, keçiboynuzu, kestane, somak ve salep gibi birçok ürünü bize ormanlar sağlar. Ormanlar, yakınından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel oranında azalmaktadır.

Sayılamayacak kadar faydası bulunan ormanlar, kar, yağmur ve doluyu, yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleriyle tutarak sel taşkınlarını önler. Yeraltı su kaynaklarının oluşmasına yardım eder ve suyu toprakta tutarak, toprağın suyla taşınmasını ve erozyona neden olan rüzgar ile savrulmasını engeller. Sıcaklık farkını azaltır, radyasyonu önler.

Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruyarak, nesli tükenmekte olan hayvanların barınmasında yardımcı olur ki, milyonlarca canlının yuvası da ormanlardır.

Ormanlar, insanoğluna dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanını da sunarlar. Sakin ortamı, eşsiz bitkisel zenginliği, özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çekmektedir. Ormanlar, insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.

Orman Türleri Nelerdir?

 • Ekvatoral Yağmur Ormanı,
 • Muson Ormanları,
 • Tropik İğne Yapraklı Ormanlar,
 • Tayga Ormanları,
 • Yağmur Yeşili Yapraklı Orman,
 • Sert Yapraklı Orman,
 • Yağmur Yeşili Yapraklı Orman,
 • İğne yapraklı Orman,
 • Galeri Ormanları
 • Bataklık Ormanları

Türkiye’de Bulunan Belli Başlı Ağaç Türleri

Sarıçam, Kayın, Karaçam, Sedir, Kızılçam, Göknar, Ladin, Fıstıkçamı, Porsuk, Servi, Meşe, Gürgen, Kızılağaç, Akçaağaç, Dişbudak, Kestane, Çınar, Huş, Ihlamur, Sığla, Kavak.

Orman Haftası İle İlgili Güzel Sözler

 • Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür. (Franklin Roosevelt)
 • Ormansız bir yurt, vatan değildir. (Mustafa Kemal Atatürk)
 • Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasını öyle bir ağaçlandırın ki, kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın. (Mustafa Kemal Atatürk)
 • Çiçekler ağacın gözü, kuşlar dilidir. (Cenap Şehabettin)
 • Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir. (Marcel Prevast)
 • Bağa geliniz, yeşil giymiş tabiatı seyrediniz. İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur. (Mevlana Celaleddin Rumi)
 • Ormana nasıl haykırırsan öyle karşılık verir. (Fin atasözü)
 • Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü)
 • Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. (Çin atasözü)
 • Ağaç diken, kendinden başkasın da sevdiğini gösterir. (Amerikan atasözü)
 • Ormansız yurt vatan değildir.
 • Ormanlar milli servettir.
 • Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.
 • Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.
 • Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.
 • Sana gölge veren ağacı kesme!
 • Yol rehbersiz; dağ ormansız olmaz.
 • Orman, orman içinde büyür.
 • Orman, yağmur yularıdır.
 • Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur.
 • Orman, tarımın sigortasıdır.
 • Ağaçlı köyü sel basmaz.
 • Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.
 • Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.

Orman Haftası İle İlgili Şiirler

ORMAN

Orman yurdun temelidir,

Nesillerin evvelidir,

Her sanatın ilk elidir,

Ormandaki varlığa bak.

Orman memleketin süsü,

Hem ufağı, hem irisi,

Her dalında bir kuş sesi,

Ormandaki varlığa bak.

Çiçekler açar renk renk,

Dağları süsler gülerek,

Selleri önler emerek,

Ormandaki varlığa bak.

Gemi olur, suda yüzer,

Uçak olur, gökte gezer,

Kalem, kağıt neler yazar,

Ormandaki varlığa bak.

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

AĞAÇ DİYOR Kİ

Ben küçücük bir ağacı

Yurdumun bir bahçesinde

Topraklar tüterken gölgem

Dallar da çiçeklensin de.

Her şeyimle yararlıyım,

İnsanoğluna dünyada,

Çiçeğim, yaprağım, gölgem

İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını

Hep dalımda söylerler,

Şen arılar vızır vızır,

Kokuma koşup gelirler.

Sakın sakın dalımızı,

Çocuklar çekip kırmayın.

Çakınızla gövdemizde

Derin yaralar açmayın.

Halim YAĞCIOĞLU

ORMAN

Sen insansın, o ağaçtır,

Suya, ışığa, sevgiye

Bir insan kadar muhtaçtır;

Ağaçların şehri orman.

Onu ne yak, ne sök, ne kır.

Bir dal kopardığın zaman.

Gizli bir sesle hıçkır..

Her orman yurda bir ordu

Ormanı iyi koru..

Hüseyin Kalaba

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese

Bu dost, şu düşman demeden

İyilik yaparsın herkese

Bir karşılık beklemeden.

Güzel yurdumun süsüsün

Bulutlara dal uzatan

Kuru, yeşil örtüsüsün

Gölge veren, dal uzatan,

Ne kadar çok çeşidin var

Elma, armut, meşe, kavak

Tatsız geçer sensiz bahar

Sensiz toprak olur kurak.

M. Necati Öngay

ELMA AĞACI

Yine başladı soğuklar,

Boyuna yağıp duruyor yağmur.

Esiyor rüzgar acı acı.

Nasıl geçireceksin bu kışı

Elma Ağacı?

Gölgen de yok ki sana arkadaş olsun;

Tek başına kaldın bu kış kıyamette;

Artık kimse bakmaz oldu yüzüne;

Dallarına tırmanıyor çocuklar,

Kuşlar uğramıyor semtine.

Üzülme bu günler çabuk geçer,

Bir bakarsın bahar geliverir.

Yeniden allanıp süslenirsin,

Bizim için yine çiçek açar,

Meyve verirsin.

Şükrü Enis REGÜ

Orman Haftası İle İlgili Şarkılar

ORMAN

Baltalar elimizde

Uzun ip belimizde

Biz gideriz ormana

Hey ormana

Yaşlı kütük seçeriz

Testereyle biçeriz

Biz gideriz ormana

Hey ormana

BAHAR ŞARKISI

Kuşları dinle bak ne güzel, ne güzel ötüyor kırlarda,

Çiçek çiçek dolaşır kelebek, bal yükü var arılarda

Leyleği gördüm dün havada, süzüle süzüle uçuyordu,

Sevinç içindeydi kuzular, hepsi kırda koşuyordu

Ormanı kaplar kır çiçeği, ovalar yeşile bürünürler,

Papatyalar doğanın süsüdür, bembeyazca görünürler

ORMAN

Tohumlar fidana

Fidanlar ağaca

Ağaçlar ormana

Dönmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara

Örtüdür toprağa

Can verir doğaya

Ormanlar yurdumda

Bir tek dal kırmadan

Ormansız kalmadan

Her insan bir fidan

Dikmeli yurdumda

Yuvadır kuşlara

Örtüdür toprağa

Can verir doğaya

Ormanlar yurdumda

ORMAN

Kestane, gürgen, palamut

Altı yaprak, üstü bulut

Gel sen burda derdi unut

Orman ne güzel, ne güzel

Dallar kol kola görünür

Yaprak yaprağa sürünür

Kışın karlara bürünür

Orman ne güzel, ne güzel

Orman Haftası Fotoğrafları ve Afişleri

Orman Haftası Fotoğrafları ve afişleri arıyorsanız işte size birbirinden öğretici görseller.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir