Eğlenceli Bilgiler

Resfebe Nedir?

Resfebe nedir? Resfebe harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. İsmi, “resim” ve “alfabe” kelimelerinden üretilmiştir.

Resfebe Nedir?

Bu oyunlar, zeka gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Harfler ve rakamlar ya da resimlerle bağ kurulmasını teşvik eden oyun, aktif düşünme süreçlerini de hızlandırmaktadır.

Resfebe Örnekleri

En bilinen örneklerinden biri C1’dir. Bir harf ve bir rakamdan oluşan bu oyun, yalnızca harf ile yazıldığında, ortaya “cebir” çıkar.

Örnek:

Görsel: matematikleilgilibilgiler.tr.gg

Görsel: matematikleilgilibilgiler.tr.gg

Bu örnekte, hem resimler hem de harfler kullanılmış. Bir el resmi, Dİ harfleri, ters dönmüş ev resmi ve N harfi var. Bunu resfebeye göre düşünürsek, ortaya çıkan kelime şu olur:

el + Dİ + ev +N

ev resimde ters döndüğü için, harfleri ters çevirmemiz gerekir: “ve”

el + Dİ + ve +N= eldiven

Oyunlarını yaymak için birçok resfebe yarışması da düzenlenmektedir. Ayrıca zeka oyunu okullarda da öğrencilerin zeka gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.

18 Yorum

18 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.