Eğlenceli Bilgiler

Resmi Kurumlar – Toplum için Çalışanlar

Cinsiyet, yaş, toplumsal durum ve koşullardan bağımsız olarak her insanın  duyduğu ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar denir. Temel ihtiyaçlar insan yaşamı için gerekli olan; beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlardır. Bu temel ihtiyaçlar aynı zamanda her insanın en doğal hakkıdır.

Temel ihtiyaçlarımızın yanı sıra, eğitim, güvenlik, ulaşım ve adalet gibi toplumsal yaşamdan doğan ihtiyaçlarımız ve dinlenmek, eğlenmek ve gezmek gibi sosyal ihtiyaçlarımız da vardır.

İhtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bunun için insanların birbiriyle yardımlaşması ve iş bölümü yapması gerekir. Devlet de, resmi kurumlar aracılığıyla vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

Resmi Kurum BinalarıResmi Kurumlar

Devletin, toplumun eğitim, barınma, sağlık, güvenlik, beslenme ve sağlıklı bir çevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu kurumlara “resmi kurum” denir.  Başlıca resmi kurumlar şunlardır:

 • Bakanlıklar
 • Mahkemeler
 • Devlet hastaneleri
 • Devlet okulları
 • Belediyeler
 • Muhtarlıklar

Resmi Kurumların Özellikleri

 • Tüm giderleri devlet tarafından karşılanır.
 • Çalışanların görevi topluma hizmet etmek ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaktır.
 • Çalışanlarına “kamu görevlisi” veya “devlet memuru”
 • Çalışma şartları ve yöntemleri kanun ve yönetmeliklerle belirlenir.
 • Çalışanlar, hizmetleri karşılığında ‘maaş’ adı verilen bir ücret alır.
 • Çalışanlar arasında makam ve görev farklılıkları bulunur.
 • Resmi kurumlara ‘kamu kurumları’ adı da verilir.
Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.