Çocuk Gelişimi

Son Ergenlik Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Son ergenlik dönemi fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak bir değişim dönemidir. Ergenliğin son döneminin belirtileri nelerdir? Bu dönemde gençler hangi belirtileri gösterir?

Son ergenlik döneminde ergenin orta öğrenimi bitirip yüksek öğretime geçmesi beklenir. Ergen bedensel yönden en güçlü dönemine yaklaşmaktadır. Bir işin ve mesleğin gerektirdiği tüm becerileri yapabilecek düzeyde hareket gelişimini tamamlamıştır. Dünyayı ve yaşadığı çevreyi daha akıllıca eleştirdiği için bunalımlarında azalma görülür.

Son ergenlik dönemi

Son ergenlik döneminde:

  • Hızla gelişen bedensel değişikliklere uyum sağlar.
  • Yaşıtları arasında yer edinmeye başlamıştır.
  • Meslek seçme ve buna hazırlanma çabaları içindedir.
  • Yetişkinlerin sosyal statüsüne erişmeye başlamıştır.
  • Ekonomik özgürlük kazanma çabasını gösterir.

Son Ergenlik Dönemi Belirtileri

Bu dönem fırtınalar dönemi olarak adlandırılır. Genç, kendi kendini tanımaya çalışırken bir taraftan da sosyal olarak topluma kendini kabul ettirme çabaları içindedir. Bu dönemde kişi kendini dünyanın merkezinde görür. Hiçbir şeyi düşünmeden kendini feda edebilir. Yalnızlığı seçer. Bir lidere körü körüne inanabilir ya da otoriteye başkaldırabilir. İlişkilerinde çok maddecidir, bazen de kendini yüksek idealizmler içinde sunar. İlişkilerinde bazen acımasız ve kabadır bazen de merhametli ve duygusaldır. Genç bu dönemde tüm ilişki ve tutumlarında aşırı şekilde gidip gelen bir yapı içinde tanımlanır. Bu yapı, gençlik döneminin temel özelliğidir.

Son ergenlik dönemi, olumlu durum ve davranışlarla olumsuzlukların birlikte yaşandığı bir dönemdir. İlk hayal kırıklıkları bu dönemde yaşanır. Kendi içinde bulamadığı düzen ve barışı bazen dış dünyada arar ve arayışı hep ideal bir dünyadır. Gençlik dönemi toplumdan topluma, devirden devire, kişiden kişiye farklı özellikler gösterir. Her genç aynı dönemde biyolojik, sosyolojik ve ruhsal açıdan gelişim gösteremez. Gençlik döneminin bunalımlarını tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Bu dönemde bunalım nedenleri çok yönlü olur.

Son ergenlik dönemi

Aileden kopma ve bağımsızlaşma, kendi kararını verip kendi seçimini yapma konusundaki çelişkileri azalır, daha bağımsızdır ve daha az etki altında kalır. Kendi ilgi ve yeteneklerini daha gerçekçi biçimde tanımakta, meslek ve eş seçiminde daha gerçekçi ve tutarlı olmaktadır. Cinsel çatışmaları azalır. Kimlik duygusunu geliştirme, kimliğini benimseme ve kimliğin senteziyle uzlaşma çabaları sonucunda genç, kimliğini gerçekçi biçimde bulmuş olur. “Ergenlik” sözcüğü günümüzde, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir gelişim evresi olarak tanımlanmaktadır. Ergenlik, bireyin çocuksu tutum ve davranışlarının yerini yetişkinlik tutum ve davranışlarının aldığı ve cinsellik yetilerinin kazanıldığı dönemdir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.