CiciPedia

STEM Nedir? STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

STEM nedir? STEM eğitimi neden önemlidir? STEM eğitimi okullarda nasıl uygulanır?

STEM Nedir?

STEM, öğrencileri dört özel disiplinde -bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik- disiplinlerarası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitme fikrine dayanan bir müfredattır. Dört disiplini ayrı ve ayrık konular olarak öğretmektense, STEM bunları gerçek dünyadaki uygulamalara dayanan uyumlu bir öğrenme paradigmasına entegre eder.

İngilizce’de kök anlamına gelen STEM kelimesi; science (fen), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve mathematics (matematik) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

STEM, kişinin sahip olduğu yaratıcılığı kullanarak problem odaklı çalışmaya, merak duygusundan yola çıkarak çözümler üretmeye dayalı bir sitem. Matematik ve fen bilimlerinde edinilen bilgilerin ders seviyesinde kalmayarak hayata uygulanmasına olanak sağlayan bir proje.

STEM; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi konusunda eğitilmesidir.  Bu dört disiplinin (teknoloji, bilim, matematik, mühendislik) birbiriyle ilişkilendirilerek gerçek yaşamda kullanılabilecek şekilde öğrenciler tarafından öğrenilmesini amaçlar.

STEM, öğrenimde disiplinler arasılığı ön planda tutar. Disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. STEM’de amaç okulda edinilen bilgilerin hayata uygulanmasıdır. Okulda öğrenilen bilgiler öğrenciler tarafından hayatla ilişkilendirilir, hayata uygulanır.Öğrencilerin, “Bu bilgi ne işime yarayacak ki?” sorusuna da bir karşılık olabilir. Bu sistemde öğrenci derste öğrendiği bilgiyi bağ kurarak hayattan konularla ilişkilendirebilir.

Böylece öğrenci ilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında edindiği ilgileri; okul, toplum, iş ve küresel girişimlerinde kullanabilir.

STEM eğitimi anaokulundan üniversiteye kadar olan (K-12) tüm aşamalarda eğitimde uygulanabilmektedir.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

Stem nedir sorusunun cevabı aslında bu eğitimin önemini de anlatıyor. STEM eğitiminin önemi karmaşık bir şekilde toplumun teknolojik ve bilimsel ilerlemelerine bağlıdır. Uzmanlar, öğrencilerin bilgi odaklı çağda başarılı olmak için STEM konularında güçlü bir temele ihtiyaç duyacağını savunmaktadır.

STEM eğitimi ve teknolojinin uygulanması, her öğrenciye yaratıcılıklarını kullanma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme gücü verir. STEM eğitiminin faydaları, son yıllarda STEM alanlarına daha fazla kadın ve azınlık gruplardan insanların katılımına yönelik girişimler içerdiği için önemlidir.

Öğrenciler, robotik veya bilgisayar programlama projelerini içeren uzun, karmaşık görevleri tamamlama yeteneği gibi STEM eğitim avantajlarından da yararlanabilirler. STEM eğitimi, öğrenciler için çok uygun bir ortam olan yaratıcı düşünme gerektiren uygulamalı faaliyetleri içerir.

STEM neden bu kadar önemli?

Çünkü geleceğimiz bunu talep ediyor. Çalışma ve istihdam yöntemlerimiz hızla değişiyor. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde, küresel iş gücünün şeklini etkileyen üç ana güç olacak: otomasyon, küreselleşme ve işbirliği. Bu faktörlerin her birinin merkezinde STEM’in anlaşılmasına olan güven vardır.

Otomasyon: Temel olarak, insan işgücünün yerini alan makine işleri. Peki gençlerin otomasyonun hangi tarafında olmasını istiyoruz? Her program ve makine parçası için sistemleri oluşturan, bakımını yapan ve geliştiren biri olmalıdır. STEM’in anlaşılması, yeni otomasyon dünyasına uyum sağlamak için çok önemlidir.

Küreselleşme: Okyanuslar, mesafe artık denizaşırı çalışmalara engel teşkil etmiyor. STEM öğrenmesinin ön saflarında yer alarak gençlerin geleceğin daha rekabetçi ortamlarında başarılı olmaları için donanımlı olmaları sağlanabilir.

İşbirliği: Eğer bir etrafınızda arkadaşınız varsa, yalnızca onunla sohbet etmek artık yeterli olmayacaktır. Geçici, yarı zamanlı ve serbest meslek ve ikincil gelir normları artıyor. Aslında bunu kaldırmak, birçok platformda ve tamamen farklı ve birleştirilmiş ekiplerle çalışma becerilerini gerektirir. Farklı sistemleri kullanabilmek, manipüle edebilmek ve ustalaşabilmek işin ileriye dönük bir parçası olacaktır.

STEM Tabanlı Öğrenme Ne Demektir?

Stem nedir sorusunun cevabını verdik. Peki yöntem nasıl işliyor? STEM, daha iyi öğrenme sonuçları elde etmek için her bir konunun ortak çaba ve ilkelerin kullanılmasıyla ilgilidir. Bunu şu şekilde düşünelim:

  • Bilim (ve bilimsel yöntem) test yoluyla cıva kaynama noktasını keşfetmenize yardımcı olabilir.
  • Teknoloji, kodlamayı ve karmaşık makineleri nasıl kullanacağınızı ve değiştireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.
  • Mühendislik, güneş enerjisiyle çalışan otomobiller üretmenizi sağlayabilir.
  • Matematik parabolik bir yol çizmenize yardımcı olabilir.

Bu konuların her biri kendi başlarına oldukça güçlüdür, fakat birlikte kullanırken daha güçlü hale gelirler.

Harmanlanmış Öğrenme

STEM’i geleneksel fen ve matematik eğitiminden ayıran şey, karma öğrenme ortamıdır ve öğrencilere bilimsel yöntemin günlük yaşama nasıl uygulanabileceğini gösterir. Öğrencilere hesaplamalı düşünmeyi öğretir ve problem çözmenin gerçek dünyadaki uygulamalarına odaklanır. Daha önce de belirtildiği gibi, STEM eğitimi öğrenciler çok küçükken başlar:

İlkokul

STEM eğitimi, giriş seviyesi STEM kurslarının yanı sıra STEM alanları ve meslekleri hakkında farkındalık üzerine odaklanmaktadır. Bu ilk adım, STEM konularının dördünü de birbirine bağlayan standartlara dayalı yapılandırılmış sorgulamaya dayalı ve gündelik hayattaki problemleri çözmeye dayalı öğrenme sağlar. Amaç, öğrencilerin derslere devam etmek için ilgilerini çekmektir, çünkü yapmak zorunda oldukları için değil, yapmak istedikleri için yaparlar. Okul içi ve okul dışı STEM öğrenme fırsatları arasında da bağ kurulmasına vurgu yapılmaktadır.

Ortaokul

Bu aşamada, kurslar daha titiz ve zorlu hale gelir. Öğrencilerin STEM alanları ve meslekleri ile bu alanların akademik gereklilikleri hakkındaki farkındalığı devam etmektedir. STEM ile ilgili kariyerlerin öğrenci araştırması, özellikle yetersiz temsil edilen popülasyonlar için bu düzeyde başlar.

Lise

Çalışma programı, konuların zorlu ve titiz bir şekilde uygulanmasına odaklanmaktadır. Dersler şimdi STEM alanlarında ve mesleklerin yanı sıra orta öğretim sonrası eğitim ve istihdam için hazır bulunmaktadır.

STEM müfredatının çoğu, yeterince temsil edilmeyen popülasyonları çekmeye yöneliktir. Örneğin, kız öğrencilerin bir okul veya kariyere devam etme olasılıkları daha düşüktür. Ya da belli alanlara yönelmeleri mevcut sistemde daha güçtür. Oysa STEM ile kız çocuklarının mühendislik gibi alanlara da yönelmeleri sağlanmaktadır.

Okulda STEM Eğitimi

Öğretmenlerin STEM’i sınıfa dahil etmelerinin çeşitli yolları vardır. Bir örnekte STEM ders planı, öğretmenlere kavramın öğrencilerine doğru bir şekilde nasıl tanıtılacağı konusunda adım adım rehberlik eder. Bir video dersi içerir, daha sonra öğrencilerin kendi STEM derslerini geliştirmelerine izin verir.

Öğretmenler öğrencilerine STEM eğitimi verdikten sonra sınıflarını analiz edebilir ve STEM projelerinin ve faaliyetlerinin bu eğitime nasıl dahil edilebileceğini belirleyebilirler. Proje ve faaliyetlerin uygulanması söz konusu olduğunda STEM sınıfları için sınıf kurulumu önemlidir. Uygulama fikirleri şunlardır:

STEM projeleri ve faaliyetleri üzerinde çalışırken öğrencilere maksimum esneklik sağlayacak masalar ve diğer mobilyalar düzenlenmelidir. Bu, masalar arasında büyük aralıklar veya belirli bir proje veya etkinliğe dayalı alanlar oluşturma anlamına gelebilir.

İşbirliği, herhangi bir STEM projesinin veya etkinliğinin önemli bir bileşenidir. Sınıf, öğrencilerin sandalye kümeleri gibi birlikte çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Grafikler ve posterler gibi görsel destekler öğrencilerin temel kavramları hatırlamalarına yardımcı olabilir.

Lise düzeyindeki öğretmenler, tüm STEM alanlarını içeren projeler uygulayabilir. Böyle bir proje, öğrencilerin bir su kütlesinden veri toplamak için sualtı robotlarını kullanacakları bir su kalitesi araştırması olacaktır. Bu durumda öğretmenler öğrencilerine kendi robotlarını tasarlama veya satın alınan kitleri kullanma seçeneğini sunmalıdır.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir