Çocuk Bilim

Su Kirliliği Nedir?

Su, dünyadaki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çok önemlidir. Dünyadaki suların yaklaşık olarak %2’si içilebilir tatlı sudur. İçilebilir tatlı su oranı son derece düşük olduğu gibi, insanların bilinçsiz kullanımı sonucunda giderek kirlenmektedir. Genellikle insanların sebep olduğu etkenlerden dolayı suların kalitesinin düşerek, kullanılmaz duruma gelmesine ‘su kirliliği’ denir.

Su Kirliliği

Kaynak: Make me Genius

Su kirliliğine yol açan nedenlerden bazıları; sanayi atıklarının suya karışması, gübre ve ilaçların tarımdaki bilinçsiz kullanımı ve çöplerin kontrolsüz bir şekilde doğal ortamlara bırakılmasıdır. Sanayi kuruluşlarının denetimsiz oluşu ve gerekli arıtmanın yapılmaması, suda çözünemeyen ve doğada ayrışmayan atıkların yer altı ve yer üstü sularına karışmasına sebep olur. Bunun yanı sıra, toprağa bırakılan atıklar, yağışlar sonucunda su kaynaklarına ulaşarak, kirlenmeyi arttırır. Tüm bu nedenlerden dolayı yeryüzündeki sular kirlenerek, kullanılmaz hale gelmektedir.

Yeryüzündeki su kaynaklarındaki su buharlaşarak, atmosfere geçer. Daha sonra atmosferden de yağış olarak yeryüzüne iner. Bu sayede, atmosfer aracılığı ile suyun dolaşımı gerçekleşmiş olur.

Su Kirliliği Nedenleri

  • Kanalizasyon ve kirli fabrika sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması,
  • Evlerden ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar,
  • Çeşitli sebeplerle kaza yapan petrol taşıma tankerlerinin denizlere petrol sızdırması,
  • Zehirli atık içeren varillerin okyanus diplerine atılması,
  • Hava kirliliği sebebiyle havaya karışan zehirli gazların, yağışlar ile yeryüzüne inmesi sonucunda, yer üstü ve yer altı sularına karışması.

Tüm bu faktörlerden dolayı kirlenen tatlı suların, içme suyu olarak kullanılması ise tifo ve kolera gibi salgın hastalıklara sebep olur. İçme suyu sıkıntısı baş gösterir. Akarsu, göl ve denizlerin kirlenmesi ile buralarda yaşayan çeşitli hayvan ve bitkiler büyük ölçüde zarar görür.

Su kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemler bulunur. Bunlar:

  • Yağ atıkları lavabolara dökülmemelidir.
  • Fabrika atıkları için arıtma sistemleri kurulmalıdır.
  • Kanalizasyon suları için arıtma tesisleri kurulmalıdır.
  • Petrol taşıma tankerleri belirli bir yaşın üzerindeyse, kullanılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

Su kirliliğine sebep olan faktörlerin farkında olmak ve bunu önlemek için gerekli adımları atmak, dünyanın gelecekte daha yaşanabilir olması için şarttır.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir