Eğlenceli Bilgiler

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılan Büyük Millet Meclisi ‘egemenliğin halka ait olduğu’ ilkesini kabul etmiştir. İlk meclisin başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

TBMM

Fotoğraf: bik.gov.tr

TBMM’nin üyeleri milletvekilleridir ve halk tarafından dört yıl süre ile seçilirler. Mevcut yasalar doğrultusunda, 25 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olan her vatandaş milletvekili seçilme hakkına sahiptir. 18 yaşını doldurmuş her vatandaş ise oy kullanma hakkına sahiptir.

Milletvekilleri mecliste halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yasaları çıkartır, değiştirir veya kaldırırlar. Yürütme görevini üstlenen kurumların çalışmalarını takip eder ve denetlerler.

Cumhurbaşkanlığı

Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, TBMM Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhurbaşkanı seçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı forsu

Cumhurbaşkanlığı Forsu

Atatürk’ten sonra sırasıyla; İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı görevine getirilmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızlar bugüne kadar kurulmuş olan Türk devletlerini, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmektedir.

Mevcut yasalara göre, Cumhurbaşkanı olmak için 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir. 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanı’nı TBMM seçerken, 2014’te halkın oylarıyla seçilmiştir.

Cumhurbaşkanının Görev ve Sorumlulukları

Yürütme organının başında bulunan cumhurbaşkanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Yasaların kabulü,
  • Başbakanın atanması ve istifasının kabulü.
  • Ülkede seçimlerin yapılması,
  • Anayasa’nın uygulanmasının, devletor ganlarının düzenli ve uyumlu olmasının gözetimi.

Cumhurbaşkanı yurt dışında bulunduğu süre boyunca, görev ve sorumluluklarını TBMM Başkanı’na devreder.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.