Çocuk Haberleri

UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporunu Açıkladı

UNESCO, 2016 Küresel Eğitim İzleme (GEM) raporunu açıkladı. Raporda, küresel hedeflere ulaşmak için, eğitimde köklü reformlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.UNESCO Gem Raporu

UNESCO GEM raporunda, dünyanın eğitim alanındaki 2030 yılı Sürdürülebilir Gelişim Ajansı’ndaki hedefler için yarım yüzyıl geç kalındığı belirtildi. Mevcut eğilimler dikkate alındığında, ilköğrenimde, dünyanın evrensel kriterlere 2042 yılında ulaşabileceği açıklandı. Ortaöğretimde hedeflere ancak 2059 yılında, yükseköğrenimde ise 2084 yılında ulaşılabileceği kaydedildi.

“İnsanlar ve Gezegen İçin Eğitim” adını taşıyan GEM raporunda, eğitim sistemlerinin çevreye dair endişelere daha fazla eğilmesi istendi. Dünyadaki eğitimin küresel ısınmaya duyarlılık konusunda belirleyici olduğu ve ülkelerin yaklaşık yarısının müfredatında bu konuya açık bir şekilde yer verilmemesinin olumsuz olduğu belirtildi. Raporda, OECD ülkelerinin sadece yüzde 40’ında 15 yaş grubundaki öğrencilerin çevreyle ilgili temel bilgilere sahip olduğu yer aldı.

Ana Dilde Eğitim VurgulandıUnesco Gem Rapor

Eğitim sistemlerinin, küresel azınlıklara saygı göstermesi gerektiği rapordaki kritik noktalar arasında yer aldı. Küresel nüfusunda yüzde 40’ına, okullarda tam olarak anlamadığı bir dilde eğitim verildiğine dikkat çekildi. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik eğitimin de altının çizildiği GEM raporunda, okuma yazma bilmeyen nüfusun sadece yüzde 6’sının okuma yazma kurslarına katılabildiği belirtildi.

Eğitim Olanağı Azaldıkça, Şiddet Artıyor

UNESCO 2016 GEM raporunda, şiddet ile eğitim arasındaki ilişki de yer buldu. Afrika kıtasının örneklendiği bölümde, eğitim olanaklarının düşük olduğu ülkelerde, şiddet ve çatışmanın çok yüksek olduğu belirtildi. Eğitim oranının çok düşük olduğu Sahraaltı Afrika bölgesinde, 22 ülkede yaşayanların yaklaşık yarısının son 20 içerisinde mutlak savaş ve çatışma içinde yaşamaya maruz kaldığı belirtildi.

UNESCO GEM raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız: UNESCO GEM Raporu

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir