Çocuk Haberleri

UNICEF: Kız Çocukları Ev İşlerine Yüzde 40 Fazla Zaman Harcıyor

UNICEF’in “Kız Çocuklara İlişkin Verilerin Gücünden Yararlanmak: Eldeki Verilerden Hareketle 2030’a Bakmak” adlı raporuna göre, kız çocukları erken yaşta ev işlerini yüklenmek zorunda bırakılıyor. Kız çocuklara, oğlan çocuklarına oranla ev işlerine %40 fazla zaman harcıyor.UNICEF Kız Çocukları Raporu

UNICEF tarafından yayınlanan rapora göre, 5-14 yaş aralığındaki kız çocukları ücretsiz gündelik ev işleri, su taşımak, yakacak toplamak için kendi yaşlarındaki oğlan çocuklarına oranla %40 daha fazla zaman harcıyor. Bu da yaklaşık 160 milyon saate denk geliyor.

UNICEF’in Toplumsal Cinsiyet Baş Danışmanı Anju Malhotra, “Ücretsiz ev işlerinin aşırı yükü erken çocukluk döneminde başlıyor ve kız çocuklar ergenliğe doğru ilerlerken ağırlaşıyor” dedi.

“Sonuçta bu çocuklar öğrenme, büyüme ve çocukluklarını yaşama açısından önemli fırsatlardan yoksun kalıyor.

“İş yükünün çocuklar arasındaki bu eşitsiz dağılımı aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıplarını da kalıcılaştırarak kadınlara ve kız çocuklarına kuşaklar boyu süren ağır yükler getiriyor.”

Kız Çocukları ve Görünmez Emek

Raporda yer alan bilgilere göre…

  • Ev işlerinin orantısız yükü kız çocukların omuzlarına erken yaşlarda biniyor. 5 ile 9 yaş arasındaki kız çocuklar ev işlerine kendi yaşıtları oğlan çocuklara göre yüzde 30 (günde 40 milyon saat) daha fazla zaman harcıyor.
  • Kız çocukların yaşı ilerledikçe iş yükü de artıyor. 10-14 yaşlarındaki kız çocuklar ev işleri için oğlan çocuklarına göre yüzde 50 (günde 120 milyon saat) daha fazla zaman harcıyor.
  • Diğer çocuklarınki de dâhil olmak üzere, aile üyelerinin bakımı gibi yetişkin sorumlulukları sıklıkla kız çocuklara dayatılıyor.
  • Kız çocuklarının yaptıkları işler daha az görünüyor, bu işlere çoğu durumda daha az değer veriliyor.
  • Gündelik ev işleri ile harcanan zaman kız çocukların oyun oynama, arkadaşlarıyla sosyalleşme, ders çalışma ve çocukluklarını yaşama zamanlarından çalıyor.
  • Kimi ülkelerde yakacak toplama ve su taşıma gibi işlerin de kızlara yaptırılması, bu çocukların cinsel şiddete maruz kalma riskini arttırıyor.
  • Güney Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 10-14 yaşlarındaki kız çocuklar, ev işleri için oğlan çocukların hemen hemen iki katı zaman harcıyor.
  • 10-14 yaşlarındaki kız çocukların ev işlerinde oğlan çocuklara kıyasla en ağır yükü taşıdıkları ülkeler Burkina Faso, Yemen ve Somali.
  • Toplamda ev işlerine en fazla zaman harcayanlar ise haftada 26 saatle Somali’de yaşayan 10-14 yaşlarındaki kız çocukları.

UNICEF Raporu Hakkında

Kız Çocuklara ilişkin Verilerin Gücünden Yararlanmak: Eldeki Verilerden Hareketle 2030’a Bakmak başlığını taşıyan rapor; yoksulluğa son verilmesi, gezegenin korunması ve herkese refah sağlanmasında küresel yol haritası olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde kız çocuklarla ilgili 44 göstergeden üçte ikisine ilişkin verilerin sınırlı ya da yetersiz kaldığını belirtmektedir.

Rapor, gündelik ev işlerinin yanı sıra SKH’de yer alan kız çocuklarla ilgili konulara ilişkin veriler de sunmaktadır. Bu veriler arasında şiddet, çocuk evlilikleri, kadın sünneti ve eğitim konuları da yer almaktadır. Bu konuları ele alan SKH’lerin gerçekleştirilmesi, kız çocukların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve kaynaklarla güçlendirilmeleri yalnızca bu çocuklar için faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve barışı da destekleyecek, yoksulluğu azaltacaktır.

(Kaynak: Bianet)

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir