Eğlenceli Bilgiler

Yeryüzündeki Bitki Örtüsünün Dağılımını Etkileyen Faktörler

Yeryüzündeki bitkilerin dağılımında yer şekilleri, iklim, beşeri özellikler ve toprak özelliklerinden dolayı farklılıklar bulunur. Bu faktörlerin etkileri sonucunda, yeryüzündeki bitkilerin dağılımı da çeşitlilik gösterir.

Bitki ÖrtüsüYer Şekillerinin Etkisi

Bitki türleri ve dağılımı üzerinde yeryüzü şekillerinin etkisi bulunur. Dağ sıraları, bunların uzanışı, eğimi ve yükseltisi bitki örtüsü üzerinde etkilidir. Yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsü de değişkenlik gösterir. Nemli rüzgarlara bakan yamaçlar yoğun yağış alır. Haliyle, bol yağış alan yamaçlardaki bitki örtüsü gür ve çeşitlidir. Eğime bağlı olarak yamaçlardaki bitki örtüsü değişkenlik gösterir.

İklimin Etkisi

İklim bitki örtüsünü direkt olarak etkileyen faktörlerdendir. Yağış alan bölgelerdeki bitki örtüsü gürdür. Kurak bölgelerdeki bitki örtüsü ise seyrektir. Çöllerde sadece çok kurak bölgelerde yaşayabilen seyrek bazı ot ve çalılara rastlanır. Bitkilerin gelişip, serpilebilmesi için sıcaklık da önem taşır. Derece düştükçe, örneğin kutup bölgelerinde ve dağların yüksek kesimlerinde, bitkiler cılızlaşır. Sıcak ve orta kuşaktaki bölgelerde ise, yağış yeterli oranda ise bitki örtüsü coşar.

Toprağın Etkisi

Bitkiler besinlerini topraktan sağladıkları için, toprak da bitkilerin gelişiminde büyük önem taşır. Bitkiler kökleriyle toprağa tutunur. Haliyle, toprağın dokusunun sık veya gevşek oluşu ve toprağın yapısı, yani killi, kumlu veya kalkerli oluşu da bitkileri etkileyen faktörlerdendir.

Beşeri Özelliklerin Etkisi

Tarih boyunca yeryüzündeki bitki örtüsünü tahrip eden çeşitli olaylar meydana gelmiştir.  Savaşlar, orman yangınları, yol yapımı, orman alanlarının imara açılması, insanların yakacak ihtiyacı, tarım alanları açılması ve sanayileşme gibi çeşitli sebeplerle yeryüzündeki bitki örtüsü zarar görmüş ve yok edilmiştir.

Tüm bu faktörler, yeryüzündeki bitkilerin çeşitliliğini ve dağılımını olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Bitkiler, yeryüzünün akciğerleridir ve insanların geleceği için çok büyük önem taşırlar. Bu derece önemli olan bitkilere sahip çıkılması ve bitki çeşitliliğinin ve yoğunluğunun mümkün olduğunca arttırılarak, muhafaza edilmesi gerekir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.